Der Weg entlang der Lainsitz - Route 2 - Nebelstein

Celá obrazovka
Výškový profil

80,79 km Délka

Údaje o trase
  • Obtížnost: středně těžká
  • Trasa: 80,79 km
  • Výstup: 1.351 Hm
  • Sestup: 1.849 Hm
  • Délka: 6:40 h
  • Nejnižší bod: 481 m
  • Nejvyšší bod: 1.034 m
Vlastnosti
  • etapová trasa
  • možnost občerstvení
  • tajný tip

Detaily pro: Der Weg entlang der Lainsitz - Route 2 - Nebelstein

Popis

Trasa Stezky podél Lužnice začíná hezky upraveným pramenem v podobě malé kapličky. Místo se nachází
ve výšce téměř 1 000 m n. m. Tedy vysoko v horách, jejichž nejvyšší vrcholy zde nedaleko dosahují výšky
přes 1 000 m n. m. S názvem zdejšího pohoří je to zajímavé: na rakouské straně zdejší hory nazývají Šumava
(Böhmerwald), z české strany se toto pohoří nazývá Novohradské hory. Pramen se nachází velmi blízko
rakousko-českých hranic. Potůček vytékající z pramene klesá do údolí, kterým prochází hranice, mohutní
a teče několik kilometrů po českém území, aby nakonec vtekl znovu do Rakouska. V této části toku podle něho
nevede žádná stezka. Proto naše trasa prochází obcí Karlstift a k Lužnici přijde znovu, až po 6 kilometrech. Brzy
potom se Stezka rozdělí na dvě alternativní větve. Hlavní běží dále krásným údolím podél Lužnice, přes obec
Sankt Martin, do nádherného historického města Weitra. Druhá stoupá na nejvyšší bod celé trasy Stezky –
horu Nebelstein(1017 m n.m.) a odtud trvale klesá rovněž do města Weitra.
Několik kilometrů před největším městem na rakouské straně – Gmündem – běží trasa rozsáhlou náhorní
planinou, bohatou na vodu, na jejímž okraji u Gmündu se začínají objevovat obrovské balvany, které jednotlivě
či ve skupinách charakterizují celý kraj Waldviertelu na jih odtud. Historické jádro města Gmündu s malou,
ale překrásnou radnicí uprostřed náměstí a s pověstnými fasádami několika renesančních domů poskytne
milovníkům staré architektury veliký zážitek. Zajímavý je i vodopád Lužnice přímo ve městě, u hraničního
přechodu do Českých Velenic. Z Gmündu vede trasa v mírně zvlněné krajině s velkým množstvím čistých lesů, souběžně
s českými hranicemi na sever. V obci Brand je nádherný rekreační rybník s velikým koupalištěm. Čechům zde krajina nejspíš připomene krajinu České Kanady u Nové Bystřice, kde se obě tyto krajiny spojují. V malém, ale rozkošném městě Litschau, pod starým hradem, se Stezka otáčí na severozápad. Prochází vlídným údolím podél rekreačního rybníku
Herrenteich, stoupá lesy na nevysoký předěl, aby za ním překročila české hranice a po 3 kilometrech došla na konec úseku I. v městečku Chlum u Třeboně.
Přesto, že jsme se v Gmündu vzdálili od řeky Lužnice, nikdy jsme neopustili její povodí, neboť i městečkem Litschau protéká její přítok říčka Dračice (Reissbach). Trasa celého úseku „Madá Lužnice“ probíhá v podstatě horskou přírodou, v jediném místě na celé trase – v Gmündu- klesne slabě pod 500 m n. m.

Výchozí bod trasy

Karlstift - bei der Lainsitzquelle

Cílový bod trasy

Chlum (CZ)

Popis trasy Der Weg entlang der Lainsitz - Route 2 - Nebelstein

Etapa I/1B: Pramen Lužnice – Weitra (přes Nebelstein)

Tato etapa vede z velké části rozsáhlými lesy, kudy dojdeme až na nejvyšší vrchol cesty - Nebelstein (1017 m) a ke
stejnojmenné chatě. Na konci etapy procházíme malebným Gabrieliným údolím do cíle etapy – města Weitra. Trasa
je dlouhá 27 km. Během trasy je samozřejmě několik možností přenocování.

 

Etapa I/2: Weitra – Gmünd (Blockheide)

Tato etapa vede lesy, loukami a poli bez větších výškových rozdílů. Prochází kolem rybníků, které jsou pro oblast
Waldviertel typické. Obě města jsou spojena Waldviertelbahn.
Trasa je dlouhá 19,6 km.

 

Etapa I/3: Gmünd (Blockheide) - Litschau

Třetí etapa podél Lužnice nás vede přes sklářské centrum Alt-Nagelberg do Litschau, nejsevernějšího města Horního
Rakouska, nazývaného také Schrammelstadt. Trasa má délku 25,2 km.

 

Etappe I/4: Litschau - Chlum

Podél protáhlého jezera Herrensee a přes Rytířský rybník (Richterteich) k hraničnímu přechodu Schlag a dále do
českého Chlumu. Trasa má délku 12,8 km.

 

 

Příjezd

Linz - über Freistadt - Sandl nach Karlstift
Wien - A22 bis Stockerau - S5 bis Krems - B37 bis Rastenfeld - B38 über Zwettl - Groß Gerungs - Langschlag nach Karlstift

Další informace/odkazy

Waldviertel Tourismus
3910 Zwettl, Sparkassenplatz 1/2/2
(T) +43 2822 54109
Gebührenfrei im Inland: (T) +43 800 300350
(E) info@waldviertel.at
(I) www.waldviertel.at 

Doporučené mapy

Tourenführer „Der Weg entlang der Lainsitz verbindet uns“ sind in den Sprachen Deutsch und Tschechisch bei Waldviertel Tourismus erhältlich.

Tip autora

Dieser Weitwanderweg ist in 4 Abschnitte geteilt, wovon je ein Tourenführer bei Waldviertel Tourismus käuflich zu erwerben ist!