Cisterciácký klášter Zwettl

Velikán ze šedé žuly ve Waldviertelu

Nádherné zahrady kláštera v Zwettlu zvou návštěvníky k prohlídce, voňavé lázni a odpočinku. Na různých úrovních Vás potěší svými terasovými zahradami, zahrádkou Hildegardy z Bingenu, zahradou Panny Marie a herbáriem k poznání všemožných rostlin. Prohlídka středověkého klášterního komplexu, postaveného v románském, gotickém i barokním stylu, s bránou, křížovou chodbou, dormitářem, kapitulním sálem a kostelem trvá ca jednu hodinu.