Premonstrátský klášter Geras

Kulturní ostrov mezi chovnými rybníky

V roce 1153 založen, obklopen četnými rybníky obdržel klášter dnešní, ušlechtilý barokní charakter – mezi jinými od J. Munggenasta –  polovina 17. a 18. století. Zvláštní pastvu pro oči poskytují nástropní a oltářové malby v bazilike (F. Zoller, F. A. Maulbertsch) a malby v Mramorovém sálu (P. Troger). Podobně bohatý jako vybavení před několika lety nákladně renovovaného kláštera je také nabídka uměleckých a kreativních kurzů.