Informace k ochraně osobních údajů

Jste to pro nás důležití! Proto považujeme za svou povinnost zacházet s vašimi osobními údaji s největší péčí a chránit je před zneužitím. Společnost Destination Waldviertel GmbH se proto při zpracování a shromažďování osobních údajů přísně řídí právními předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR a DSG (zákon o ochraně osobních údajů)).

Následovně najdete podrobné informace, jednak to o tom, jaké osobní údaje se při vaší návštěvě našich webových stránek zaznamenávají a na co se používají, a také o tom, jaké osobní údaje se shromažďují a na co se používají v rámci navázání kontaktu s námi.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky www.waldviertel.at provozované správcem Destination Waldviertel GmbH, a také pro následující související webové stránky: veranstaltungen.waldviertel.at a bildarchiv.waldviertel.at.

Jednotlivé stránky mohou obsahovat odkazy na další turistické partnery a poskytovatele služeb v oblasti dolnorakouského cestovního ruchu, na které se prohlášení společnosti Destination Waldviertel GmbH o ochraně osobních údajů nevztahuje. To znamená, že za tento externí obsah ani za osobní údaje zpracované pod těmito odkazy nemůžeme převzít žádnou záruku ani odpovědnost.