Vyloučení odpovědnosti

Za obsah zveřejněný na těchto webových stránkách a rovněž za programování technické podpory nemůžeme i přes pečlivé vyhledávání informací převzít záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost.

Jako poskytovatel služeb jsme podle zákona o e-commerce (E-Commerce-Gesetz – ECG) odpovědni za vlastní obsah těchto webových stránek. Podle § 18 ECG nejsme ale jako poskytovatelé služeb povinni kontrolovat uložené nebo zprostředkované nebo zpřístupněné cizí informace a obsahy (včetně fotografií) ani zkoumat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost.  V takovém případě vzniká odpovědnost až v okamžiku, kdy jsme se o konkrétním porušení práva dozvěděli. V případě oznámení odpovídajícího porušení práva tyto obsahy okamžitě vymažeme.

Za obsah všech odkazů, které vedou na stránky mimo webovou stránku www.waldviertel.at, nepřebíráme žádnou odpovědnost (§ 17 ECG); za informace tam uvedené odpovídá příslušný poskytovatel služeb. 

Obsah na těchto stránkách, který jsme sami vytvořili, podléhá rakouskému zákonu o autorském právu. Totéž platí také pro fotografie. Pro rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoliv druh zhodnocení mimo volné užití díla dle rakouského autorského práva je nutný náš písemný souhlas. Stahování a pořizování kopií těchto stránek je dovoleno pouze pro soukromé, ne pro komerční použití. Pokud jsme obsah na těchto stránkách netvořili my, snažili jsme se dbát autorských práv třetích osob. Především jsou v tomto smyslu označené obsahy a fotografie třetích osob.

Pokud byste si přesto všimli porušení autorského práva, prosíme o odpovídající upozornění (onlinemarketing@waldviertel.at). V případě sdělení o porušení práva takovýto obsah neprodleně odstraníme.