The path along the Lainsitz

To view this content, you need to accept our Cookies. Change Cookie Settings
Výškový profil

82,18 km Délka

Údaje o trase
  • Obtížnost: středně těžká
  • Trasa: 82,18 km
  • Výstup: 594 Hm
  • Sestup: 1.092 Hm
  • Délka: 20:22 h
  • Nejnižší bod: 481 m
  • Nejvyšší bod: 1.034 m
Vlastnosti
  • etapová trasa
  • možnost občerstvení
  • tajný tip

Detaily pro: The path along the Lainsitz

Krátký popis

The cross-border long-distance hiking trail leads on four stages from the source of the Lainsitz River in Karlstift to the small town of Chlum in the Czech Republic.

Popis

Trasa Stezky podél Lužnice začíná hezky upraveným pramenem v podobě malé kapličky. Místo se nachází
ve výšce téměř 1 000 m n. m. Tedy vysoko v horách, jejichž nejvyšší vrcholy zde nedaleko dosahují výšky
přes 1 000 m n. m. S názvem zdejšího pohoří je to zajímavé: na rakouské straně zdejší hory nazývají Šumava
(Böhmerwald), z české strany se toto pohoří nazývá Novohradské hory. Pramen se nachází velmi blízko
rakousko-českých hranic. Potůček vytékající z pramene klesá do údolí, kterým prochází hranice, mohutní
a teče několik kilometrů po českém území, aby nakonec vtekl znovu do Rakouska. V této části toku podle něho
nevede žádná stezka. Proto naše trasa prochází obcí Karlstift a k Lužnici přijde znovu, až po 6 kilometrech. Brzy
potom se Stezka rozdělí na dvě alternativní větve. Hlavní běží dále krásným údolím podél Lužnice, přes obec
Sankt Martin, do nádherného historického města Weitra. Druhá stoupá na nejvyšší bod celé trasy Stezky –
horu Nebelstein(1017 m n.m.) a odtud trvale klesá rovněž do města Weitra.
Několik kilometrů před největším městem na rakouské straně – Gmündem – běží trasa rozsáhlou náhorní
planinou, bohatou na vodu, na jejímž okraji u Gmündu se začínají objevovat obrovské balvany, které jednotlivě
či ve skupinách charakterizují celý kraj Waldviertelu na jih odtud. Historické jádro města Gmündu s malou,
ale překrásnou radnicí uprostřed náměstí a s pověstnými fasádami několika renesančních domů poskytne
milovníkům staré architektury veliký zážitek. Zajímavý je i vodopád Lužnice přímo ve městě, u hraničního
přechodu do Českých Velenic.
Z Gmündu vede trasa v mírně zvlněné krajině s velkým množstvím čistých lesů, souběžně s českými hranicemi na sever. V obci Brand je nádherný rekreační rybník s velikým koupalištěm. Čechům zde krajina nejspíš připomene krajinu České Kanady u Nové Bystřice, kde se obě tyto krajiny spojují. V malém, ale rozkošném městě Litschau, pod starým hradem,
se Stezka otáčí na severozápad. Prochází vlídným údolím podél rekreačního rybníku Herrenteich, stoupá lesy na nevysoký předěl, aby za ním překročila české hranice a po 3 kilometrech došla na konec úseku I. v městečku
Chlum u Třeboně.
Přesto, že jsme se v Gmündu vzdálili od řeky Lužnice, nikdy jsme neopustili její povodí, neboť i městečkem Litschau protéká její přítok říčka Dračice (Reissbach). Trasa celého úseku „Madá Lužnice“ probíhá v podstatě horskou
přírodou, v jediném místě na celé trase – v Gmündu- klesne slabě pod 500 m n. m.

Výchozí bod trasy

Karlstift - at the Lainsitz spring

Cílový bod trasy

Chlum (CZ)

Popis trasy The path along the Lainsitz

Stage I/1a: Lainsitz spring - Weitra via Sankt Martin (28.5 km) The trail along the Lainsitz begins at the beautifully designed spring in the form of a small chapel. Our path runs through the municipality of Karlstift and leads to the Lainsitz after six kilometres. Soon after, the trail divides into two alternative routes. The main route continues into the beautiful valley and via the municipality of St. Martin to the historic town of Weitra.

Alternative: Stage I/1b: Lainsitzquelle - Weitra via Nebelstein (27 km). The second alternative leads to the highest point of the entire trail, the Nebelstein (1017 m). At the end of this stage you hike through the beautiful Gabrielental and finally reach the stage destination Weitra.

Stage I/2: Weitra - Gmünd (19.6 km) This stage runs through forests, meadows and fields without any great differences in altitude. You also pass some fish ponds typical of the Waldviertel.

A few kilometres before the largest town on the Austrian side - Gmünd - the route runs across a wide mountain plain, rich in water bodies and at the border of the mountain plain near Gmünd past large stone boulders, which lie singly or heaped together for the area of the "Waldviertel".The historical core of Gmünd with its small, very beautiful town hall and the famous façades of some Renaissance houses offers an experience for followers of classical architecture. The waterfall formed by the Lainsitz river in the middle of the town, directly at the border crossing to České Velenice, is also interesting.

Stage I/3: Gmünd(Blockheide) - Litschau (25.2 km) From Gmünd the route leads northwards through a gently undulating landscape with many beautiful forests parallel to the Czech border. In the village of Brand there is a beautiful pond with a large swimming pool. For some, the landscape will probably remind them of the Czech Canada at Nová Bystřice, where both landscapes merge.

Stage I/4: Litschau - Chlum (border crossing) (12.8 km) In the picturesque town of Litschau, below the old castle, the trail turns northwest. The route leads through a valley, past the recreational "Herrenteich" pond, climbs up through forests, crosses the border and after three kilometres reaches the destination of Section I., the small town of Chlum u Třeboně.

Although we moved away from the Lainsitz in Gmünd, we did not leave its catchment area. The Reissbach flows through Litschau. The route of the entire "Junge Lainsitz" section basically runs through mountainous terrain - in the only place on the route, in Gmünd, the trail drops slightly below 500 m altitude.

Příjezd

Linz - via Freistadt - Sandl to Karlstift
Vienna - A22 to Stockerau - S5 to Krems - B37 to Rastenfeld - B38 via Zwettl - Groß Gerungs - Langschlag to Karlstift

Další informace/odkazy

Waldviertel Tourism
3910 Zwettl, Sparkassenplatz 1/2/2
(T) +43 2822 54109
(E) info@waldviertel.at
(I) www.waldviertel.at

 

Výstroj

Sturdy shoes, functional clothing, sun and rain protection, map material, telescopic poles if necessary, first aid kit (blister plasters), sufficient food (snack, muesli bars, fruit, water).

Please do not leave any rubbish in the grounds!

Bezpečnostní informace

When choosing the route, make sure it suits your physical condition. Check whether the catering establishments you want to visit on the way are open. Pack your mobile phone and maps in your backpack.

For cross-border tours, please always carry a passport or identity card.

Doporučené mapy

Tourenführer „Der Weg entlang der Lainsitz verbindet uns“ sind in den Sprachen Deutsch und Tschechisch bei Waldviertel Tourismus erhältlich.

Tip autora

At the end of the second section of the trail, a visit to the lookout tower in the Blockheide Gmünd is tempting. From here, hikers can enjoy a view far across the borderland to the Czech Republic.

Další prohlídky kolem výchozího bodu