Přírodní park Blockheide, © Waldviertel Tourismus, ishootpeople.at

Horní Waldviertel

Skalnatý, pestrý – a plný zdraví

Waldviertel zná každý … nebo skoro každý. Je to zvlněné středohoří na severu Rakouska, patřící do spolkové země Dolní Rakousy. Horní Waldviertel je částí tohoto původního území, pohraniční pásmo, které se táhne od nejsevernějšího bodu Rakouska podél české hranice směrem k jihu. Ploché vrcholky kopců dosahují nadmořské výšky přes tisíc metrů, region je posetý stovkami rybníků.

Horní Waldviertel je … skalnatý

Náš region, tento kraj, který na severu ohraničují Haugschlag a Litschau a na jihu dřevařská obec Karlstift, je skalnatý: na mnoha loukách stojí jakoby skryté v hloubi lesa obrovské žulové skály, usazené na místo rukou nevi-ditelného obra a zformované působením povětrnostních vlivů do tvarů abstraktních uměleckých děl. Jeden z nejneuvěřitelnějších exemplářů těchto granito-vých for-mací najdeme v přírodním parku Blockheide nedaleko pohraničního města Gmünd. Zde se podobně jako na řadě dalších míst vyskytují dokonce „viklany“, obrovské kusy žuly, které se dají rozhoupat, pokud k tomu máme dost síly. Slovo „Stein“ – kámen – má ve svém jménu i nejvyhle-dávanější cíl milovníků horských túr v celém regionu Waldviertel, 1017 metrů vysoká hora Nebelstein, jejíž vrchol zdobí horská chata. Kolem města Schrems sídlí kamenické firmy, které zpracovávají místní „schremskou žulu“. Také hrad Heidenreichstein, nejimpozantnější stavba v regionu, je celý zbudován z kamene a stojí na žulové skále.

Horní Waldviertel je … pestrý a živý

Snad nejhezčím městem v celém širokém okolí je starobylá Weitra s mocným hradem, tyčícím se nad malebným údolím. Nejen zde, ale i v Gmündu nebo Litschau jsou fasády renesančních a barokních budov vyvedeny v pestrých barvách. V obci Brand-Nagelberg se dodnes zachovalo zvlášt' zajímavé řemeslo – foukání a broušení skla. V ukáz-kových provozech si návštěvníci mohou prohlédnout výrobu skla „naživo“.

Horní Waldviertel je…

pokladnice přírodních krás Přilétají čápi! Každý rok se tito velcí tažní ptáci vracejí do svých hnízdišt', ve Weitře hnízdí několik čapích rodin na vysokých komínech a z opeřených „štamgastů“ se těší také Kirchberg am Walde. Zvěř se v regionu vydává na lov ke břehům stovek zdejších vodních ploch, z nichž většina byla kdysi založena jako chovné rybníky. Mnohé z nich lze v současnosti využít v létě ke koupání. V přírodních parcích nejdeme také rašeliniště – nejznámějšími z nich jsou Heidenreichsteiner Moor a Hochmoor Schrems. Uprostřed posledně jmenovaného vrchoviště nemůže návštěvník přehlédnout vyhlídkovou plošinu, nazývanou „Himmelsleiter“ – žebřík do nebe. Také v přírodním parku Nordwald je vrchoviště „Große Heide“ a překrásné jezírko Stierhüblteich. Do krajiny jsou citlivě zakomponována tři golfová hřiště: první bylo vybudováno u Litschau, druhé, největší v regionu, je u obce Haugschlag a třetí u Weitry.

Horní Waldviertel je … opravdová podívaná

Málokdo by čekal, že zrovna v tak malé vesnici, jakou je Pürbach, může fungovat uznávané divadlo – Waldviert-ler Hoftheater. Od roku 2006 se bude častěji hrát také v Zámeckém divadle ve Weitře. Jen malý kousek od města Bad Großpertholz se v papírně, která funguje už od roku 1789, i dnes vyrábí – také pro návštěvníky a v jejich přítomnosti – ruční papír. Mimořádný zážitek čeká na zájemce o víkendech, kdy si mohou vychutnat jízdu roztomilým vláčkem taženým parní lokomotivou, který jezdí z Gmündu do Litschau, Heidenreichsteinu nebo Groß-Gerungsu. Obec Reingers udržuje tradici pěstování konopía kromě toho pořádá závody traktorů, při kterých nejde ani tak o rychlost jako hlavně o předvedení s láskou ošetřovaných, naleštěných, rámusících tahačů země-dělského nářadí.

Horní Waldviertel je … pramen zdraví

Zelený region je sídlem důležitých zdravotnických zaří-zení. Slatinné lázně Harbach se spojily s hotely a pen-zióny a vytvořily lázeňsko-rekreační komplex „Xund-heitswelt“. Jeho součástí jsou vedle lázeňských a uby-tovacích zařízení také „Centrum životního stylu“ a cen-trum zdravého běhu a zdravého pohybu „Xundwärts“. Malé, příjemné slatinné lázně fungují také v obci Grosspertholz. V Gmündu budou koncem roku 2006 otevřeny velkoryse vybavené solné lázně a v nedale-kém Nondorfu je vybudován čtyřhvězdičkový lázeň-ský hotel Leonardo. Obec Großschönau si získala vynikající pověst jako místo konání bioenergetického veletrhu a je známa také jako středisko energetického parku „Energiegarten Waldviertel“. Milovníci náročných tras pro horská kola mohou absolvovat trasu nazývanou „Granittrail“, která vede z Gmündu dolů až do Persenbeugu u Dunaje – a komu ještě zbylo dost sil, může se vrátit stejnou cestou nazpět. Také majitelé cestovních nebo závodních kol si tady v horách přijdou na své. Některé zvlášť hezké cyklis-tické trasy vedou přes skoro neznámé hraniční přecho-dy do Česka, například z Litschau do Chlumu nebo z Weitry do Nových Hradů/Gratzen. A co dělat v zimě, která tady nahoře umí být pěkně tuhá? Nejlepší je nazout běžky a v některém z mnoha středisek zimních sportů vyběhnout přímo z auta do běžecké stopy. Harmannschlag a Karlstift jsou malá střediska sjezdového lyžování, vybavená lyžařskými vleky a sněhovými děly, kde se pro malé i odrostlejší děti pořádají kurzy sjezdového lyžování nebo jízdy na snowboardu.

Malá rekapitulace: Horní Waldviertel je mnohotvárný a pestrý kraj s nenarušeným přírodním prostře-dím. Je tichý a vzdálený od shonu „velkého světa“, ale rozhodně ne zapadlý. Horní Waldviertel má svou kulturu, životní styl a tradice, které je třeba pěstovat. Je zelený a poddajný, ale umí být i tvrdý, divoký a nespoutaný. Kdo jej jednou navštíví, dokáže těžko odolat jeho magickému kouzlu.

Aktuální akce v tomto regionu

Na návštěvě v Horním Waldviertelu