Hrad Burgschleinitz

Umělecké dílo prosté krásy – vodní zámek, který inspiruje.

Na okraji rybníka, obklopen hlubokými vodními příkopy: jeden z posledních vodních hradů Waldviertelu umně zasazený do zdejší scenérie – hrad Burgschleinitz v okrese Horn sází na romantiku v ryzí podobě! Perfektní inscenace vychází z původní role hradu jako místa setkávání umělců. Opona jde nahoru a otevírá se cesta za poznáním!

Příběh 1. dějství

Scéna hradu: první zmínka pochází z 11. století, kdy byl hrad sídlem rodu Schleunzů, z čehož se postupem času vyvinul název „Burgschleinitz“. Další dějství: panství průběžně mění své majitele – mezi nimi se objevují v polovině 14. století Habsburkové, hrad ale brzy jako léno předávají dále. V roce 1480 na pevnost útočí husitská vojska a v následujících bojích je hrad zcela zničen. O 100 let později hrad získává Georg Bayer z Niedernürndbachu a zahajuje rekonstrukci hradu – o jeho působení svědčí ještě dnes dochovaný nápis na valené klenbě ve druhém patře. Brzy ovšem spáchá sebevraždu, čímž léno na krátkou dobu připadne Rudolphu z Innspruckhu. Na začátku třicetileté války byl Burgschleunitz stejně jako Gars vypálen českými oddíly. Krátce nato se do hradu stěhuje rod  Kuefsteinů. Teprve až po 300 letech jsou vystřídání svobodnými pány ze Sazenhofenu. Závěrečné dějství: od dávných dob nacházeli na hradě Burgschleinitz  svou múzu umělci, především spisovatelé, také Grillparzer byl na hradě hostem – dnes se pevnost nachází v soukromém vlastnictví a stará o ni rodina Eckert společně s dcerou, herečkou Andreou Eckert

Perfektní scenérie

Kulisa: aby vodní hrad dostál svému jménu, naplnil se v roce 1974 vodní příkop vedoucí pod hradními zdmi opět vodou. Jeviště: hrad připomínající zámek je nyní přístupný pouze přes most – dříve se tady nacházel padací most. Důležitý detail na okraj: ještě dnes tady stojí socha Jana Nepomuckého z druhé čtvrtiny 18. století. Hlavní dějiště: tři trakty dvoupatrových budov s valbovou střechou tvoří hlavní budovu, která je seskupena kolem nádvoří. Přes schodiště vede přístupová cesta na přední nádvoří obehnané zdí z lomového kamene a uzavřené čtvercovou věží s bránou s obloukovým průjezdem. Atmosféra: takto se dá žít – tady se může snít!

Nádherná okolní kulisa

Pokyn režie: hrad je v soukromém vlastnictví a je možné si ho prohlédnout pouze zvenčí. Výlet sem se ale přesto vyplatí. Městys Burgschleinitz-Kühnring se rozprostírá na táhlém hřebeni pohoří Manhartsberg a zve k procházkám v nádherném okolí. Toto výjimečné místo na útesech pravěkého moře mezi městečky Eggenburg a Maissau nabízí spoustu možností k prozkoumání krajiny na hranici mezi regiony Weinviertel a Waldviertel. Zde budete krok za krokem režisérem vlastního scénáře. 

Návštěvní doba

Soukromé vlastnictví I Prohlídka možná pouze zvenčí.