Hrad Rappottenstein, © NOEW, Michael Liebert

Kultura

kuriózně & kultivovaně

Stovky starých hradů a zámků nechává Waldviertel vzdorovitě tyčit do své jasné oblohy. Ovinuje středověká města mohutnými městskými hradbami. Do svých klášterů vnáší věčný klid a rozjímání. Když léto táhne krajinou, proměňuje se mnoho těchto starých dějišť v jeviště. Varhanní a komorní hudba, operní árie a zvuky „šramlu“ potom zní krajinou. Komedie a dramata baví letní hosty. Když se dny začnou opět krátit, ruch doznívá a Waldviertel se ve vší tichosti připravuje na vánoční čas...