Hrad Rappottenstein

Třikrát obléhán, ale nikdy zničen – starý symbol vypráví dějiny.

V údolí řeky Kamp se na žulovém skalním vrchu tiše a pyšně prezentuje jeden z nejstarších hradů severozápadního Waldviertelu. Hrad Rappotenstein podává svědectví o souhře sil „příroda a člověk“, o gotice, renesanci a baroku. Zde se nevydáte na procházku, ale na nezapomenutelnou cestu.

Stálý rozkvět výšinného hradu

Od samého počátku se hradu Rappotenstein připisuje velký význam: hrad stojí uprostřed rozsáhlých statků rodu Kuenringů jako stabilní centrum v pohnuté době. Současně slouží k ochraně prastaré – ještě dnes na území obce prokazatelné – spojovací cesty od Dunaje přes Nordwald (dřívější název pro Waldviertel) směrem do Čech („Pehamsteig“). Jako stavitel je uváděn Rapoto z rodu Kuenringů (1157), podle kterého je hrad také pojmenován. Kuenringové ovšem pak spojenectvím s králem Přemyslem Otakarem II. proti Rudolfu Habsburskému po více než 150 letech ztrácejí tento majetek – umírají ve vyhnanství. Hrad následně přechází na pány z Dachsbergu, Stermbergu a Landau. Hrad v této době úspěšně odolává veškerému obléhání: davům vzbouřených rolníků (1597), katolickým vojskům (1619) a Švédům (1645). Teprve až v roce 1664 kupuje Rappotenstein říšský hrabě Ernst z Abenspergu a Traunu a hrad s příslušnými statky konečně přechází do stálých rukou: více než 350 let až do dnešní doby je hrad vlastnictvím hrabat z Abenspergu a Traunu

Impozantní a mocný

Z období Keunringů pochází jižní část vnitřního hradu vyznačující se mohutnými zdmi bez oken tyčícími se nad strmými žulovými skálami – tvoří původní opevnění. Jasné znamení síly před – především nechtěnými – návštěvníky. Na nejvyšším místě skalního masivu dohlíží hlavní věž na celý komplex. Mezi ní a bránou s věží se rozprostírají nejstarší budovy hradního nádvoří z druhé poloviny 12. století. Přední nádvoří tvoří promyšlený obranný systém z osmi bran a pěti nádvoří – jen ten, kdo je překoná, může proniknout do vnitřního hradu. Člověk tady hned dostane chuť popřemýšlet nad nejlepší taktikou. 

Umění, kaple a tóny

Kdo chce, může proniknout dále až do pozadí historie hradu: v žaláři nahlédnete do tvrdých praktik tehdejšího výkonu trestu. Kdo se raději potěší příjemnějšími záležitostmi, najde v třípatrových arkádových chodbách zdobenými sgraffiti nádech Itálie. Fresky v interiérech patří k vzácným příkladům světského malířského umění 16. století. Kdo objeví dvoupatrovou kapli v nejstarší části hradu zřízenou pány z Dachsbergu na nejlépe chráněném místě? Kdo ji navštíví, ví proč – hrad je možné si prohlédnout pouze s průvodcem a v rámci prohlídky budete objevovat jeden poklad za druhým. Jedním z nich je pestrý program hudební akce „Klangburg Rappottenstein“ - hudba se snoubí se starými zdmi. Nevypadá to vše jako tip na výjimečný výlet? 

Návštěvní doba

Úterý až neděle I pondělí zavřeno
Během sezóny: otevřeno také v pondělí a během svátků 
Prohlídky v 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.