Luhy Meloner Au

Zážitek v přírodě podržen botanickou rozmanitostí a vzácnými živočichy

Vrchovištní rašeliniště u obce Altmelon, které je od roku 1992 chráněným územím, je jedním z nejkrásnějších waldviertelských rašelinišť. Tato oblast má z hlediska přírody velký vědecký význam také díky své sbírce nejrůznějších rašelin a vzácných rostlin a živočichů, jež jsou svým rozsahem jedinečné v celém Waldviertelu a Mühlviertelu.

Z důvodu ochrany přírody a zde žijících živočichů je vstup do luhů Meloner Au možný jen od 20. června do 30. listopadu. V tomto období objevíte výjimečné úkazy této přírodní scenérie, jako třeba při putování po stezce Moorwanderweg. Ta začíná v Altmelonu a provede vás typickou waldviertelskou krajinou, kolem početných skal, vzácných kapradin, mechorostů a různých rašelinišť a lesů. Luhy u Altmelonu jsou botanickou specialitou, vždyť tady se vyskytuje ďáblík bahenní nebo bříza pýřitá a pestrá přehlídka nádherných motýlů.

Meloner Au jsou známé také pro výskyt vzácného tetřevce hlušce, jenž si v této krajině mokřadů našel své ideální stanoviště. Ale také pro spoustu dalších druhů ptáků představují nivy Meloner Au oblíbené hnízdiště.