Jižní Waldviertel, © Waldviertel Tourismus, ishootpeople.at

Příroda

pravá & čistá

Severní a svěží jako rosa. Se sytou zelení, temnými lesy, mechem porostlými žulovými bloky, křiklavě červenými makovými poli, průzračnými rybníky a hlubokými slatinami. Příroda ve Waldviertelu přitahuje. Drsně, ale láskyplně se ukazuje těm, kteří přistoupí na to přírodu nejen pozorovat, nýbrž i cítít a prožít. V sedmi přírodních parcích a v národním parku Thayatal, jediném přeshraničním národním parku Rakouska, žijí druhy zvířat a rostlin, které jsou jinde ohroženy vymřením nebo již dávno vymizely. Avšak i výlet do „obyčejného“ lesa se stává ve Waldviertelu nevšedním přírodním zážitkem…

Seversky a svéhlavě si Waldviertel hraje se svou přírodou. Nechá viklat žulové bloky nebo jednoduše povalovat tunové velikány. Jako rozvodí rozhoduje, zda padající dešťové kapky dorazí do Černého nebo Severního moře. Objevuje nesčetné odstíny zeleně. Maluje pestrobarevné skvrny – v podobě makového pole nebo rozkvetlé louky. Zvířatům a rostlinám nabízí přístřeší, která se již dávno někde jinde nenalézají. Po staletí nechává ležet a „zčernat“ rašeliniště. Osvěžuje svým čistým vzduchem a každým pórem proniká pod kůži.