Město hradeb Waidhofen an der Thaya

Staré řemeslo a čilý život – přímo na waldviertelské Textilstraße

Vysoko na skalní plošině nad Dyjí leží historické centrum města Waidhofen chráněné starými městskými hradbami. Cesta vede přes most Thayabrücke strmě vzhůru - směrem k baroknímu farnímu kostelu. Tady nahoře, v nejsevernějším okresním městě Rakouska, se historie a tradice setkávají s budoucností. Od Muzea tkalcovství (Webereimuseum) až po největší voliéru ibisů skalních - Waidhofen má punc vzácnosti.

O životě ve starém pohraničí

První zmínky o městě Waidhofen an der Thaya pocházejí z roku 1171 – Waidhofen získává městské právo v roce 1230. Za zakladatele se považují hrabata z Perneggu. Společně s městy Weitra, Litschau a Drosendorf patří Waidhofen k obranné linii proti Českému království. Vzhledem ke své hraniční poloze musí město opakovaně čelit nepřátelským vpádům, avšak dobyto není téměř nikdy. Situace se uklidňuje teprve v roce 1526: Habsburkové získávají Čechy a Moravu - až do roku 1848 zůstává Waidhofen zeměpanským městem. Koncem 17. století přináší zdejší textilní řemeslnictví hospodářský rozmach, Waidhofen an der Thaya se vedle Kremsu an der Donau stává nejvýznamnějším městem řemesel regionu Waldviertel – v kapucínském klášteře zrušeném za vlády Josefa II. v roce 1784 je zřízena první tkalcovna na tkaní stuh v regionu pro 350 zaměstnanců. Rok od roku se Waidhofen jako administrativní centrum, město se školami a sídly mnoha řemeslnických podniků a muzeí rozvíjí v hospodářské a kulturní centrum celé správní oblasti.

Nový život za starými zdmi

Obdivuhodně dobře zachované opevnění má stále svůj původní trojúhelníkový tvar s rozlehlou plochou. Městské hradby zahrnují historické centrum města - dosahují délky tří kilometrů a jsou na některých místech až dva metry silné. K procházkám za městskými hradbami zvou jižní a severní promenáda se svými věžovými prachárnami. Na západě, na místě bývalého městského příkopu, se dnes nacházejí voňavé zahrady. Na nejvyšším místě komplexu se nyní tyčí barokní městský farní kostel - až do počátku 18. století zde ještě stál jeho gotický předchůdce. V roce 1713 je nad starou chrámovou lodí vystavěna ta současná - až po dokončení vnějších zdí je zbourán spodní gotický kostel. Nad těmito starými stavebními postupy můžeme už jen žasnout! Stejně jako nad stavbou samotnou. 

Po celý rok: živoucí kultura

O historii starého opevnění se s oblibou recituje: v divadle Theater an der Mauer je část staré městské zdi integrována do sálu. Městské muzeum spojuje v jedné budově historii města, waldviertelské Muzeum tkalcovství a každoročně se měnící speciální výstavy. Nelekněte se – stovky let staré exponáty zde začínají „mluvit“. Od května 2013 zdobí Dürerův zajíc z modřínového dřeva o délce šesti metrů od profesora Georga Herolda místní kruhový objezd - staré umění upoutává nový způsobem!

Život ve městě s puncem vzácnosti

Vydejte se na kole po cyklostezce Thayarunde, „vzhůru k největší voliéře ibisů na světě", do továrny na čokoládu Andrease Müssauera nebo do Velké baziliky – tady vede spousta cest za štěstím. Kdo hledá odpočinek, najde mezi devadesáti sedmi dioritovými balvany zajímavé místo pro meditaci. Raději chodíte pěšky? Vydejte se tedy vzhůru do Frühwärts. Přímo na waldviertelské Textilstraße se nachází nejstarší tkalcovna na výrobu smyčkových tkanin v Rakousku - interaktivní prohlídka a svět zážitků vám rozzáří oči!

Otevírací doba

turistická kancelář: Pondělí, středa a pátek 08:00 - 12:00 hodin, úterý 08:00 - 15:00 hodin, čtvrtek 8:00 - 17:00 hodin