Zahrady kláštera Zwettl

Zahrady kláštera Zwettl: místo klidu a relaxace

V zahradách kláštera Zwettl začali mniši již před mnoha lety vytvářet místa, která by měla připomínat ráj. Ještě dnes je nádherné dívat se na zahrady nabízející klid a čas pro odpočinek.

Od počátku 17. století se zahrady kláštera Zwettl postupně upravovaly podle vkusu tehdejších dob a od roku 2006 zvou k posezení a odpočinku nejenom mnichy, ale všechny návštěvníky kláštera.

V křížové zahrádce, kterou si mohou v létě návštěvníci prohlédnout v rámci prohlídky kláštera, symbolizují vysazené rostliny podle Goethovy teorie barev sedm dní stvoření. Volně přístupné v kteroukoliv dobu jsou dvory Lindenhof a Abteihof a rovněž horní a dolní prelátská zahrada. Zajímavé jsou rovněž terasovité zahrady, zahrada podle Hildegard von Bingen, Mariánská zahrada, herbář, zahrady života a mlsací zahrada.