Zámek Ottenstein

Zámek pro vaše slavnostní události

Komplex rozkládající se na severním břehu stejnojmenného jezera v údolí řeky Kampy imponující svými mohutnými kuželovými a valbovými střechami pokrytými šindelem je pravidelným dějištěm veletrhů starožitností, uměleckých a tématických výstav. Lahůdkou pro přátele umění: romantická hradní kaple s monumentálními klenbovými fresky (kolem 1170, klíč v zámocké restauraci).