Zámek Pöggstall

Provinční zámek, dlouho nepoznaný, jenž náhle procitl ze spánku jako Šípková Růženka.

Středověké centrum regionu Ysper-Weitental připomíná vajíčko s překvapením: teprve až při nedávné generální rekonstrukci se odhaluje plný význam bývalého vodního hradu – zřejmě velmi proměnlivé „bytosti“. Kromě atraktivit jako Muzea dějin práva se zde ukrývají skutečné (umělecké) poklady.

Znovunalezený klenot

Zámek Pöggstall dokáže vyprávět mnoho příběhů. Byl postaven ve 13. století původně jako vodní hrad, v 15. a 16. století byl přestavěn a rozšířen. Od svého vzniku před 770 lety několikrát změnil své majitele a společně s nimi i svou tvář. V letech 1795 až 1919 patřil zámek Pöggstall Habsburkům, v roce 1986 přešel do vlastnictví Rakouské republiky a od roku 1986 je zámek ve vlastnictví obce. Teprve v současnosti se po rozsáhlém a opatrném restaurování ukazuje historicky významné vybavení zámku ve svém původním lesku – dávné předsudky, že Pöggstall není více než starý provinční zámek, musí nyní ustoupit před téměř revolučními skutečnostmi. Rod Rogendorfů, který významným způsobem ovlivnil podobu zámku, byl v 15. a 16. století jedním z politicky nejaktivnějších a nejvlivnějších rodů v Habsburské říši a zanechal tak na zámku své viditelné stopy. 

Bohatství v detailech

Četnost, s jakou byla v Pöggstallu realizována moderní architektonická řešení v průběhu staletí, popisují historikové jako jedinečnou. Zámek je se svým nádvořím a arkádami s renesančními prvky významným kulturním klenotem. Zajímavé jsou především kamenné točité schodiště, renesanční portál, restaurované arkádové nádvoří a rondel, předhradí zámku. Signifikantní kruhová stavba je napojena na starý zámek a demonstruje důležitost objektu – takovéto masivní opevnění se kdysi stavělo jen ve velmi bohatých městech.  

Přívlastek: po právu stojí za vidění

Zámek ukrývá Muzeum dějin práva a sbírku dějin práva Dolního Rakouska – v roce 2017 se zde konala Dolnorakouská zemská výstava „Co všechno je právem“. Stejně tak zajímavě vypráví výstava v rondelu o událostech v průběhu restaurování, o významných nálezech a podává ohromující příběhy o zámeckém panstvu. 3D animace názorně ukazuje, jak se bergfrit, respektive později zámek z původního objektu rozrostl do dnešní velikosti. V zámku je rovněž k vidění brnění Wilhelma z Rogendorfu z roku 1523, které zapůjčilo Uměleckohistorické muzeum. Stejně jako portrét Georga z Rogendorfu, jenž zapůjčila Eremitáž Sankt Petersburg

Od vodního zámku k vodopádům

K oddechu zve zámecká zahrada s různými pranýřovými sloupy a dalšími kamennými svědky minulosti. O tělesné blaho se postará „s´Ronderl“ a prodejna „s´Geschäft“ nabídne  regionální speciality s sebou. Kdo má ještě chuť na něco speciálního, vydá se k soutěsce Ysperklamm – přírodní scenérie z průzračné vody, úzkých propastí, impozantních vodopádů a zajímavých skalních útvarů. 

Návštěvní doba

Od 2.4.2019: úterý do neděle 9 – 17 hod. (Pondělí zavřeno, kromě svátků)