Zámek Zogelsdorf

Barokní zámek u silnice - opravdový tajný tip, který nelze minout.

Pouze 3 km jižně od Eggenburgu v okrese Horn se nachází dodnes obývané a láskyplně udržované bývalé šlechtické sídlo. Zámek Zogelsdorf ležící v blízkosti známých vápencových lomů je mladší, než by se dalo věřit, ale zároveň dostatečně starý na to, aby mohl vyprávět o staleté historii. V muzeu ožívá doba křižáků, na naučné stezce zase keltská moudrost. Udělejte si čas!

Znovuobjevený klenot

Zogelsdorf je zmiňován již v roce 1122 jako Chadolt de Zoclindorf, jako majitelé se uvádějí bratři Chunradus a Tagno de Zogelsdorf – pravděpodobně se jednalo o  pozdně středověkou opevněnou stavbu, která však dnes již neexistuje. V dnešním zámku není nic, co by bylo starší 600 let. Od roku 1522 se ve vlastnictví zámku střídají různé šlechtické rodiny. V roce 1670 dochází k rozsáhlejší přestavbě a rozšíření objektu na malý barokní zámek. V roce 1831 je zde sice zřízen hostinec, ale o osm let později přebírá vlastnictví rodina Suttner – zámek Zogelsdorf  se opět stává šlechtickým sídlem. V roce 1848 poskytuje přístřeší císařskému dvoru a v následujících letech členům Říšského ministerstva války. Současným majitelem je rodina Perko von Greiffenbühl, která se o zámek stará a obývá ho.

Mezi světy

Podstatná část dvoupatrové stavby pochází z 16. a 17. století, avšak lze vidět také změny pocházející z 19. a 20. století. Tak jsou například vstupní hala i ostatní místnosti v přízemí vybaveny valenou klenbou z 16. století, kované železné mříže a dveře pocházejí oproti tomu z první poloviny 19. století. Jižní průčelí charakterizuje středový balustrový balkon se spirálovitými konzolami a pultovou střechou, kterou nesou dva toskánské sloupy. V jihozápadním traktu naznačují profilované kamenné zdi bývalé dveře. Fasády jsou bíle omítnuty a červeno-bílo-červené okenice na některých oknech v horním patře dodávají stavbě výrazný akcent. Z bývalé zahrady se před jižním průčelím dochovalo oplocení ze čtvercových sloupků s pyramidovými stříškami. Dnešní přírodní zahrada vznikla v roce 1967 a i dnes stále ještě uchovává starší integrované prvky. Zde lze objevovat jeden detail za druhým.

Vytesáno do kamene

Od doby bronzové do 20. století: více než 3000 let se v blízkosti hradu těží zogelsdorfský (vápencový) pískovec, který je jedním z nejvýznamnějších přírodních kamenů v Rakousku. Vytěžený materiál se používá také při stavbě mnoha památek, jako je například klášter Altenburg, vídeňská katedrála sv. Štěpána (Stephanskirche), kostel sv. Karla Boromejského (Karlskirche) nebo zámek Schönbrunn. Jaké vlastnosti má kámen, na co se používá, čím je zvláštní? Navštivte Kamenický dům (Steinmetzhaus) v Zogelsdorfu a zažijte ráj starého sochařského umění!

O rytířích a rituálech

Kdo se chce ponořit do doby od křižáckých rytířů až po současnost, je v Řádovém muzeu (Ordensmuseum) na té správné adrese: čestné odznaky, vyznamenání, medaile, řádové insignie a jejich skutečné příběhy! Naučná stezka zahradou vede kolem 80 původních stromů a keřů – a ty mají co zajímavého vyprávět.  V keltském kruhu stromů můžete najít „nejstarší potomky " znamení zvěrokruhu - a objevit sami sebe!

Návštěvní doba

Muzeum a zámek: celoročně I po předchozím objednání I tel. +43 664 502 3645