Der Weg entlang der Lainsitz

To view this content, you need to accept our Cookies. Change Cookie Settings
Výškový profil

82,15 km Délka

Údaje o trase
  • Obtížnost: středně těžká
  • Trasa: 82,15 km
  • Výstup: 1.077 Hm
  • Sestup: 1.575 Hm
  • Délka: 24:05 h
  • Nejnižší bod: 481 m
  • Nejvyšší bod: 1.034 m

Detaily pro: Der Weg entlang der Lainsitz

Popis

Trasa Stezky podél Lužnice začíná hezky upraveným pramenem v podobě malé kapličky. Místo se nachází
ve výšce téměř 1 000 m n. m. Tedy vysoko v horách, jejichž nejvyšší vrcholy zde nedaleko dosahují výšky
přes 1 000 m n. m. S názvem zdejšího pohoří je to zajímavé: na rakouské straně zdejší hory nazývají Šumava
(Böhmerwald), z české strany se toto pohoří nazývá Novohradské hory. Pramen se nachází velmi blízko
rakousko-českých hranic. Potůček vytékající z pramene klesá do údolí, kterým prochází hranice, mohutní
a teče několik kilometrů po českém území, aby nakonec vtekl znovu do Rakouska. V této části toku podle něho
nevede žádná stezka. Proto naše trasa prochází obcí Karlstift a k Lužnici přijde znovu, až po 6 kilometrech. Brzy
potom se Stezka rozdělí na dvě alternativní větve. Hlavní běží dále krásným údolím podél Lužnice, přes obec
Sankt Martin, do nádherného historického města Weitra. Druhá stoupá na nejvyšší bod celé trasy Stezky –
horu Nebelstein(1017 m n.m.) a odtud trvale klesá rovněž do města Weitra.
Několik kilometrů před největším městem na rakouské straně – Gmündem – běží trasa rozsáhlou náhorní
planinou, bohatou na vodu, na jejímž okraji u Gmündu se začínají objevovat obrovské balvany, které jednotlivě
či ve skupinách charakterizují celý kraj Waldviertelu na jih odtud. Historické jádro města Gmündu s malou,
ale překrásnou radnicí uprostřed náměstí a s pověstnými fasádami několika renesančních domů poskytne
milovníkům staré architektury veliký zážitek. Zajímavý je i vodopád Lužnice přímo ve městě, u hraničního
přechodu do Českých Velenic.
Z Gmündu vede trasa v mírně zvlněné krajině s velkým množstvím čistých lesů, souběžně s českými hranicemi na sever. V obci Brand je nádherný rekreační rybník s velikým koupalištěm. Čechům zde krajina nejspíš připomene krajinu České Kanady u Nové Bystřice, kde se obě tyto krajiny spojují. V malém, ale rozkošném městě Litschau, pod starým hradem,
se Stezka otáčí na severozápad. Prochází vlídným údolím podél rekreačního rybníku Herrenteich, stoupá lesy na nevysoký předěl, aby za ním překročila české hranice a po 3 kilometrech došla na konec úseku I. v městečku
Chlum u Třeboně.
Přesto, že jsme se v Gmündu vzdálili od řeky Lužnice, nikdy jsme neopustili její povodí, neboť i městečkem Litschau protéká její přítok říčka Dračice (Reissbach). Trasa celého úseku „Madá Lužnice“ probíhá v podstatě horskou
přírodou, v jediném místě na celé trase – v Gmündu- klesne slabě pod 500 m n. m.

Výchozí bod trasy

Karlstift - bei der Lainsitzquelle

Cílový bod trasy

Chlum (CZ)

Popis trasy Der Weg entlang der Lainsitz

Etapa I/1A: Pramen Lužnice – Weitra (přes Sankt Martin)

Tato etapa vede od pramene až k železárně stejně jako etapa I/1B a dále podél Lužnice, kolem papírny a města
Sankt Martin až ke Gabrielinu údolí u města Weitra, kde se obě trasy opět sbíhají. Trasa je dlouhá 28,4 km.

 

Etapa I/2: Weitra – Gmünd (Blockheide)

Tato etapa vede lesy, loukami a poli bez větších výškových rozdílů. Prochází kolem rybníků, které jsou pro oblast
Waldviertel typické. Obě města jsou spojena Waldviertelbahn.
Trasa je dlouhá 19,6 km.

 

Etapa I/3: Gmünd (Blockheide) - Litschau

Třetí etapa podél Lužnice nás vede přes sklářské centrum Alt-Nagelberg do Litschau, nejsevernějšího města Horního
Rakouska, nazývaného také Schrammelstadt. Trasa má délku 25,2 km.

 

Etappe I/4: Litschau - Chlum

Podél protáhlého jezera Herrensee a přes Rytířský rybník (Richterteich) k hraničnímu přechodu Schlag a dále do
českého Chlumu. Trasa má délku 12,8 km.

Příjezd

Linz - über Freistadt - Sandl nach Karlstift
Wien - A22 bis Stockerau - S5 bis Krems - B37 bis Rastenfeld - B38 über Zwettl - Groß Gerungs - Langschlag nach Karlstift

 

Další informace/odkazy

Verantwortlicher für den Inhalt dieser Tour
Waldviertel Tourismus
Letzte Aktualisierung: 31.05.2023

Waldviertel Tourismus
3910 Zwettl, Sparkassenplatz 1/2/2
(T) +43 2822 54109
(E) info@waldviertel.at
(I) www.waldviertel.at 

 

Výstroj

Festes Schuhwerk, funktionale Kleidung, Sonnen- und Regenschutz, Kartenmaterial, ggf. Teleskopstöcke, Erste Hilfe Paket (Blasenpflaster), ausreichend Verpflegung (Jause, Müsliriegel, Obst, Wasser).

Bitte lassen Sie keinen Müll im Gelände zurück!

Bezpečnostní informace

Vergewissern Sie sich bei der Wahl der Route, ob sie Ihrer Kondition entspricht. Prüfen Sie, ob die Gastronomiebetriebe, die Sie unterwegs besuchen wollen, geöffnet haben. Packen Sie Ihr Mobiltelefon und Kartenmaterial in Ihren Rucksack.

Bei grenzüberschreitenden Touren bitte immer einen Reisepass bzw. einen Personalausweis mitführen.

Doporučené mapy

Tourenführer „Der Weg entlang der Lainsitz verbindet uns“ sind in den Sprachen Deutsch und Tschechisch bei Waldviertel Tourismus erhältlich.

Tip autora

Am Ende des zweiten Abschnittes des Weges lockt ein Besuch des Aussichtsturmes in der Blockheide Gmünd. Von hier aus genießen Wanderfreunde einen Blick bis weit über das Grenzland nach Tschechien.

Další prohlídky kolem výchozího bodu