Hrad Hardegg

Veličenstvo Podyjí – impozantní pohled.

Na skále nad nejmenším městem Rakouska trůní jedna z největších obranných pevností Dolního Rakouska. Vysoká opevněná věž hradu vypínající se uprostřed říčního údolí kolem řeky Dyje je viditelná zdaleka – jako magnet na sebe hrad Hardegg přitahuje všechny pohledy. Ve starých hradních zdech na hranici s Moravou je uchováno mnoho historie a výhled z východní věže vzbudí chuť na bližší poznání oblasti Thayatal (Podyjí).

Odkaz velkých šlechticů

Uprostřed řeky Thaya neboli Dyje vede odedávna hranice mezi Rakouskem a Moravou – možná právě to byl důvod pro vybudování hradu. První písemné zmínky pocházejí z roku 1140, ve kterých se hrad uvádí jako hraniční pevnost Otty z Hardeggu. Od roku 1187 slouží hrad jako panské centrum hrabat z Plain-Hardeggu, jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů své doby. Ve 14. století nastává 200leté období vlády purkrabích z Maidburgu – pevnost se rozšiřuje na dvouhradí se dvěma kaplemi. Po smrti Michaela z  Magdeburg-Hardeggu přechází hrad do rukou Habsburků a císař Maxmilián I. ho v roce 1494 prodává Heinrichovi Prueschenkovi, jenž je následně povýšen na říšského hraběte z Hardeggu. Po požáru v roce 1506 zajistí Prueschenk rekonstrukci hradu a o 100 let později se hrad prodává hrabatům ze St. Julienu a v roce 1730 knížatům Khevenhüller-Metsch. Od té doby hrad zůstává téměř neobydlen a začíná chátrat – k tomu přispívá ještě požár města Hardegg v roce 1764: občané tehdy směli části hradu rozebrat a materiál použít na výstavbu svých domů. Hrad pak zůstává dalších 100 let nedotčen, až na sklonku 19. století zahájí kníže Johann-Carl Khevenhüller-Metsch jeho rekonstrukci. Dnes hrad Hardegg vlastní hrabě Gotthard Pilati von Thassul zu Daxberg, syn hraběnky Marianne von Khevenhüller-Metsch. Kromě Hardeggu mu patří také zámek Ruegersburg

Skuteční rytíři bydlí jinde

Obvod hradu 600 m svědčí o jeho velikosti. K návštěvě zvou rytířský sál, zimní kuchyně, kovárna, hradní kaple, hradní věž a vykopávky. Při prohlídce historických prostor začíná znovu ožívat historie a krok za krokem roste zvědavost. Co jen spojuje bratra císaře Františka Josefa I. s Hardeggem? V malém muzeu císaře Maxmiliána I. Mexického se tomuto tajemství dostanete na stopu. A klidně ho můžete prozkoumat sami. Sbírka zbraní ve zbrojnici je přístupná pouze v rámci komentované prohlídky. A? Kdo se odváží také dolů do staré hladomorny? Tam vám středověk pronikne doslova do morku kostí.

Pokladnice přírody

Kdo by chtěl po návštěvě hradu poznat ještě více, je na břehu řeky naprosto správně: oblast kolem Hardeggu – Thayatal (Podyjí) – je bohatá na malé a velké poklady. Nejen národní park, ale také okolní regiony jako Waidhofen, Dobersberg, Kautzen, Raabs, Drosendorf nebo vinofilní území Retzer Land stojí za výlet. Panenská příroda, pohádkové cyklotrasy a turistické stezky i velkolepé hrady a zámky stojí přímo na cestě. A je jedno, jakým směrem se pohybujete. Jen stačí vyrazit!

Návštěvní doba

Duben, květen, červen, září, říjen - sobota, neděle a svátky 10:00 - 17:00 hod
Červenec, srpen I denně 10:00 - 18:00 hod
Komentované prohlídky možné také mimo návštěvní dobu po nahlášení předem.