Klášter Altenburg

Barokní klenot Waldviertelu

Vysoko nad řekou Kamp čnící klášter lze nepochybně považovat za „barokní klenot Waldviertelu“. Klášter, založený v roce 1144, byl v 18. století přeměněn předními umělci své doby, v čele se stavitelem J. Munggenastem a malířem P. Trogerem, v symfonii z mramoru, fresek, štuku a zlata. Vrcholy zdejší okázalosti tvoří kolegiátní kostel, knihovna a hrobka s jedinečnými kresbami tance smrti. V rámci okružní prohlídky lze také spatřit "klášter pod klášterem", vykopávky středověkého klášterního objektu. Každoroční letní kulturní akce: mezinárodní festival komorní hudby „Allegro Vivo“, Hudební akademie a Letní divadlo.