Klášter Altenburg

Na návštěvě v „Trogerově klášteře“ – barokním klenotu Waldviertelu.

Nad lesy údolí Kamptal v benediktinském klášteře v Altenburgu se setkáváme s dokonalou harmonií původního baroka, s čistou fascinací směřující až dolů do hlubin kláštera. Zde jméno Paul Troger nemůžeme minout, tady objevíme pravou velikost na vícero způsobů - a sem bychom měli alespoň jednou přijet.

Tisíce let stará kulturní památka

V roce 1144 předává hraběnka Hildburg benediktinský klášter Altenburg biskupovi z Pasova. Dvanáct mnichů ze St. Lambrechtu ve Štýrsku představuje začátek křesťansko-benediktinského života v regionu - namísto „starého hradu“ pánů z Poigreichu (hornské hrabství). Historie kláštera je charakterizována destrukcemi a rekonstrukcemi. Po reformaci a třicetileté válce bylo v 17. a 18. století započato se sanací klášterního komplexu. Za doby působení opata Benedikta Leiße (1648-1658) je starý klášter opuštěn, aby mohl být znovu postaven v novém, větším a dobovějším stylu. Opati Maurus Boxler a Placidus Much zanechávají tento nádherný komplex tak, jak jej známe dnes. V meziválečném období byl klášter v roce 1940 zrušen, vyvlastněn a od roku 1945 slouží jako ubytovna pro 2000 vojáků ruské okupační moci. Za doby působení opata Mauruse Knappeka (1947-1968) se „zřícenina“ opět přeměňuje v klášter a otevírá se všem. V roce 2018 získává klášter státní cenu za příkladné lesní hospodaření a cenu ve speciální kategorii „les se zdravým klimatem“. Překrásné místo se zahradou, které si zamilujete.

Klášter pod klášterem

Po celá staletí zůstávaly pozůstatky středověkého kláštera ukryty pod nádhernou barokní stavbou. Nyní jsou tito téměř zapomenutí svědkové klášterního života znovu zpřístupněni. Kapitulní sál, křížová chodba, skriptorium – při prohlídce se vydáváme na vzrušující cestu časem zpět do dávno uplynulých staletí. Jedinečná příležitost k přímému porovnání dvou klášterních komplexů nad sebou. Včetně zážitku na vlastní kůži!

Fresky z rukou mistra

Umělecky smýšlející opat Placidus Much sezval nejlepší řemeslníky a nejnadanější umělce své doby do Altenburgu, aby realizoval svůj sen o univerzálnosti. Klášterní kostel, císařské schodiště a knihovna nesou známý rukopis, rukopis Paula Trogera! Tento jihotyrolský malíř vytvořil pro klášter celkem 10 klenbových fresek. V letech 1731 a 1733 vytváří fresky na klenbě nad galérií s varhany, nad presbytářem a na hlavní kopuli na ploše více než 700 m² - bezpochyby se jedná o jeho nejpůsobivější dílo v Altenburgu. V „Trogerově klášteře“ je prostě možné dělat jen jedno, ale zato nekonečně dlouho – žasnout! Při pozorování ze správného bodu se totiž Trogerova díla probouzejí k životu.

Umělecké dílo ve všech směrech

Zahrada stvoření, zahrada farmacie a zahrada s křížovou chodbou, stejně jako zahrada náboženství a ticha – zeleň se dotýká všech smyslů! Stejně jako koncerty festivalu komorní hudby Allegro Vivo nebo vystoupení chlapeckého pěveckého sboru Altenburger Sängerknaben. Zde se velké umění potkává s labužníky - někdy i v klášterní restauraci. Posaďte se v Kaiserhofu!

Návštěvní doba

1. květen až 26. říjen I denně od 10.00 do 17.00 hod (poslední prohlídka v 16.00 hod)
Skupiny od 20 osob: po nahlášení předem také mimo návštěvní dobu