Klášter Altenburg

Zahrady kláštera Altenburg jsou založené s citem. Každá zahrada je svým obsahem zaměřena na určité teologické téma.

V Zahradě stvoření se poprvé zpracovalo teologické téma prostřednictvím uspořádání cestiček, rostlin a tvůrčích prvků. Poté následovala Zahrada náboženství – je největší ze zahrad v Altenburgu a skládá se z 5 oblastí, v které jsou znázorněny vzájemné vztahy pěti velkých světových náboženských směrů. Obdivovat můžete dále Zahradu ticha, Zahradu s křížovou chodbou a také Lékárnickou zahradu.