Klášter Zwettl

Barokní poklad v žulové šedi – místo, které osloví vaši duši.

Uprostřed idylických lesů, říční krajiny a polí zve klášter Zwettl k zastavení a rozjímání – místo zasvěcené duchovní péči. Středověký cisterciácký klášter ohromí svou sílou a klidem, zahrady vás unesou rovnou do ráje. Klášterní kostel, Egedacherovy varhany a fasáda věže nutí vzhlédnout až k nebi – hvězdný kulturní zážitek na nejvyšší úrovni.

Kulturní dědictví staré několik tisíc let

Mniši v klášteře Zwettl se přednostně věnují duchovní péči. Jejich historie začíná v roce 1138: Hadmar I. z Kuenringu zakládá v blízkosti města Zwettl klášter a povolává do Waldviertelu cisterciácké mnichy z kláštera Heiligenkreuz. Ti vybudují středověkou budovu kláštera a postupnou kultivací země vytvoří hospodářský základ. V důsledku válek a reformací v průběhu 15. a 16. století dochází k úpadku kláštera. Teprve od poloviny 16. století nastává opět jeho rozmach. Koncem 18. století prochází pod politickým tlakem klášterní život výraznou změnou: mniši se stále více věnují duchovní péči ve svěřených 15 farách. Obě světové války a období nacismu přečká klášter bez úhony. V devadesátých letech 19. století zakládá klášter Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft (Vyšší vzdělávací zařízení pro životní prostředí a ekonomii), již téměř sto let tady stojí vzdělávací dům s nabídkou vzdělávacích programů pro dospělé. Lesnictví a chov ryb patří k podnikatelské činnosti kláštera. Po rozsáhlé přestavbě koncem roku 2013 dnes klášter září v novém lesku.  

Kunsthistorický klenot

Křížová chodba, kašna, kapitulní sál, dormitář, skriptorium a necessarium – z uměleckohistorického hlediska se v klášteře nacházejí výjimečné příklady středověkého stavebního umění. Po rozsáhlé barokizaci za opata Melchiora Zaunagga získává nový vzhled také chrám Páně: při vstupu přivítá návštěvníky monumentální fasáda věže, v interiéru dominují mohutný hlavní oltář, 16 postranních oltářů, intarzovaná chórová lavice a známé Egedacherovy varhany. Při prohlídce dnes budete údivem vzhlížet až k nebi. Rovněž byla založena knihovna, kterou Paul Troger vyzdobil v pěti klenutých úsecích nástropními malbami na téma Héraklových činů. Klenotnice skýtá náhled do spirituálního života dřívějších časů. Vyjít z údivu je tady nemožné. 

Kvetoucí ráj

Nejen prelátská zahrada je pastvou pro oči: kolem celého kláštera budovali mniši s láskou a vlastníma rukama místa, která připomínají ráj. Odpradávna jsou místem klidu, pozorování, kochání a relaxace. Díky revitalizaci provedené podle historických předloh slouží i dnes k poklidnému zastavení a procházkám. Ano, tady můžete skutečně vypnout a být prostě jen sami sebou. Na terase umístěné na jižní straně rostou bylinky, ovoce a zelenina – zahrada sv. Hildegardy, mlsací zahrádka nebo herbarium zvou na ochutnání – křížová zahrádka osázená podle Goethovy teorie barev je místem meditace a rozjímání.  

Barokní zážitek

V létě se v klášteře setkávají především milovníci barokní hudby: během „Mezinárodních koncertních dnů kláštera Zwettl“ tvoří klášterní kostel a knihovna perfektní kulisu pro nezapomenutelná vystoupení. Zcela jiný kousek chutí nabízí klášterní prodejna. Tady zažijete skutečné nebe na zemi.

Návštěvní doba

13. duben až 31. říjen I Pro skupiny po předchozí domluvě otevřeno celoročně
Klášterní prodejna: pondělí až pátek, vždy 9.00 až 12.00 hod I sobota: prodej ryb