Město s hradbami Eggenburg

Kolem cimbuří a hradeb – kde se před 22 milióny lety rozlévaly mořské vlny

Středověké městečko tvoří bránu mezi regiony Waldviertel a Weinviertel: na okraji horského hřbetu Manhartsberg se rozprostírá Eggenburg stále ještě pod ochranou svých starých městských hradeb, které jako jedny z mála zůstaly kompletně zachovány a uchovávají skutečné poklady: Kamenické muzeum, Krahuletzovo archeologické muzeum, sbírka hodin Ferdinanda Stanglera a … – cesta časem, kterou byste neměli zmeškat.

Kde začínají dějiny

První písemné zmínky kolem roku 1140 hovoří o názvu „Egenburch“ a „Egenenburg“. Tehdy se právě dokončila výstavba městských hradeb a se stavbou románského kostela kolem roku 1180 je tehdejší hradní město hotové – o této době svědčí až dodnes obě mohutné věže. V srpnu roku 1277 obnovuje Rudolf Habsburský již desítky let stará městská práva. Jakmile je vévoda Albrecht V. v Eggenburgu jmenován zeměpánem, začne město v polovině 16. století neskutečně rozkvétat: šlechta, rada a měšťané soupeří ve zkrášlování města. Bílému kameni z Eggenburgu, pískovci těženému v Zogelsdorfu, vděčí v období baroka město za své bohatství. Požár v roce 1808 má za následek úpadek města. Teprve stavbou Dráhy císaře Františka Josefa (1870) je Eggenburg snadno dostupný z Vídně, a tím se stává opět atraktivní – město a jeho obliba znovu ožívají. Díky iniciativě obchodníka Franze Gameritha vzniká koncem 19. století „Eggenburgské zahradní město“, dnes tak oblíbené pro život.

Kde svědci času vyprávějí

Staré městské hradby s cimbuřím demonstrují na délce téměř dvou kilometrů vojenský, politický a ekonomický význam středověkého opevnění. Kdo se projde s otevřenýma očima po hradbách, uvidí piknůsky, střílny, parkán a obranné věže. Rovněž nepřehlédnutelný je původní bergfrit z 12. století vypínající se k nebi – nádherný pozůstatek starého hradu „Veste Eggenburg“. Dobře chráněni starým obranným systémem objevíte okázalé měšťanské domy, památníky nebo městský kostel sv. Štěpána – všichni do jednoho svědci slavného eggenburgského kamenického umění. Chuť na zcela jiný náhled do středověku? Pak se vydejte na prohlídku s ponocným

Kde se zastavil čas

Bezpodmínečně nutná je návštěva Krahuletzova muzea – tady se prolíná 1 miliardu let stará historie Země ve Waldviertelu a  20 milionů let Eggenburgského moře. Archeologická sbírka sahá od prehistorie a ranně historického období po raný středověk. V kabinetu umění se prezentují vybrané obrazy, plastiky a malé umělecké objekty z pěti staletí. O jiné době vypráví sbírka hodin Ferdinanda Stanglera: 150 hodinových strojů ze tří staletí na chvíli pozastaví čas.

Kde čas plyne příliš rychle

Pestrý kalendář akcí je toho důkazem: v Eggenburgu se pořád něco děje. Cestu časem zaručeně zažijete na Eggenburgských středověkých slavnostech, ve mlýně Gilli-Mühle starém 460 let, ve Světě nostalgie 50/60 let nebo na turistických stezkách „Městské hradby, víno a kámen, historie země“. Kdo raději vyhledává odpočinek v přírodě, najde nespočet cyklostezek – od Pravěké stezky, Trasy Ryzlinku rýnského až po cyklostezku Bertha von Suttner-Radweg

Otevírací doba

Turistické informace: po, út, st  08:00- 12:00 hod  I čt, pá 08:00 - 12:00 hod, 13:00 - 17:00 hod