Místo setkávání druidů

Odhalte tajemné kamenné útvary druidů v údolí Yspertal

Jako pokračování turistické stezky soutěskou Ysperklamm spojuje Stezka druidů (Druidenweg) nádhernou a uchvacující krajinu soutěsky Ysperklamm s objevnou cestou kolem záhadných kamenných útvarů a staveb druidů.

Samotné místo setkávání druidů je kombinací jednoho „vnějšího kamenného kruhu“ a jednoho „vnitřního kamenného kruhu“. Existuje domněnka, že počet stojících kamenů musí přesně odpovídat počtu tehdy přítomných druidů. 

Také z hlediska geomantie jsou útvary ze žulových kamenů velmi zajímavé. Na základě zvláštní geologické situace Waldviertelu se zde vyskytuje podstatně vyšší počet tzv. „geomagnetických anomálií“ než na jiných místech. Tak například středový kámen místa setkávání druidů má velmi vysokou „pravotočivou“ vibraci, což může při delším setrvání na tomto místě způsobit lehké závratě až halucinace. 

Stezka druidů (Druidenweg)

Tam kde končí soutěska Ysperklamm, začíná Stezka druidů. Početné tajemné kameny, tzv. deskovce, a podivné kamenné útvary podél stezky připomínají někdejší keltská kultovní místa, proto i tento název okružní stezky. 
Spousta jmen, jež dnes nesou tyto skalní útvary, pocházejí od faráře Hanse Wicka z údolí Yspertal, který se dlouhá léta věnoval výzkumům záhadných přírodních úkazů. Některé z kamenných útvarů, které můžete obdivovat, jsou například „Phallus a vulva“, 
„Sedící pes“, „Sfinga“ nebo „Stojící mísa“, až po „Böndel“, kamenný kruh ze 13 kamenů na vrcholu kopce, odkud se můžete kochat nádherným pohledem.