Národní park Thayatal

Bohatství přírody na malém prostoru

Udělejte si výlet do Národního parku Thayatal! Nejmladší rakouský Národní park je zároveň také nejmenší a leží také ještě v nejmenším městě Rakouska, v Hardeggu. Thayatal je působivé údolí s příkrými skalními stěnami a poklidnými loukami, s přirozenými listnatými lesy a fascinujícím živočíšným světem.

V přeshraničním Národním parku Thayatal – Podyjí podél české hranice čeká původní přírodní krajina a rozmanitý rostlinný a živočíšný svět na své objevení. Na malém kousku země se setkáme zejména s velkým počtem rozmanitých rostlin, zvířat a životních prostorů. Důvod rozmanitosti jsou různé základní horniny a svahy s různými expozicemi podél silně klikatého říčního toku. Chráněn hraničním pásmem a polohou uzavřené oblasti železné opony se mohli nerušeně vyvinout četné živočišné a rostlinné druhy.

V létě hledají čápi černé krmivo v Thayi, smaragdové ještěrky se sluní na rozmanitých skalních útvarech mezi kvetoucími kosatci. Nedávno byly opět objeveny stopy divokých koček. Uprostřed působivé přírodní krajiny se nacházejí četné hrady a ruiny, ságy a povídky o regionu Národního parku fascinují lidi.

Dobře značené turistické trasy s vyhlídkami a místami na prodlévaní zvou k procházkám přeshraničního Národního parku. Kto chce být rychlejší, může objevovat Thayatal na dvouch cyklistických trasách. Skryté tajemství a zajímavé informace se dozvíte při prováděných túrách Národním parkem.

Výstava NaturGeschichten – PřírodaDějiny údolí Thayi v Domě Národního parku nabízí překvapující nahlédnutí do vzniku údolí. Informační místo, Shop Národního parku a Cafe-Restaurant Thayatal doplňují servisní zařízení pro návštěvníky domu Národního parku.