Přírodní park Heidenreichsteiner Moor

Po stopách vrchoviště

Kdo má strach v tmavém rašeliništi?
Po staletí se lidé vyhýbali rašeliništím, dnes lákají svým fascinujícím rostlinným světem a podivuhodnými zážitky v rašeliništi – přírodním parku. Za kopcem vodního hradu leží v lese skryté tajemné rašeliniště. Typické rostliny, jako masožravá rosnatka nebo suchopýr jsou zde na obdivování. Objevte ještěrky a čilé žáby. Z rozhledny se nabízí krásný výhled na okolní krajinu. Přírodní park lze navštívit s celou rodinou, zda na stezce rašeliništěm dlouhé 2,8 km nebo na 3,2 km dlouhé cestě kolem rybníka. Prohlídka parku s průvodcem od května do září, úterý až pátek o 20 hod moor & moon. Prohlídky rašeliništěm moor & more možné soboty, neděle a svátky ve 14 hodin. Bez ohlášení. Vstup do přírodního parku je místo srazu.