Zámek Artstetten

Sídlo císařské rodiny a poslední místo odpočinku – na návštěvě u arcivévody Františka Ferdinanda.

Trochu stranou od Wachau se nachází pohádkový zámek vyprávějící skutečné velké dějiny. Muzeum věnované arcivévodovi Františkovi Ferdinandovi umístěné v zámku Arststetten je kulturním a historickým lákadlem pro návštěvníky ze všech zemí. Tady se totiž odhaluje živoucí památník zasvěcený jedné z nejvýraznějších osobností vycházející podunajské monarchie.

Dějiny bez konce

První písemná zmínka o zámku Artstetten pochází z poloviny 13. století. Velmi brzy se ze středověké pevnosti stává zámek, kerý během krátké doby střídá několik majitelů. V roce 1823 přebírá zámek císař František I. Jeho bratr arcivévoda Karel Ludvík provádí od roku 1861 velkorysé úpravy interiéru i exteriéru zámku a v roce 1889 ho předává svému nejstaršímu synovi arcivévodovi Františkovi Ferdinandovi d´Este. Také ten ho znovu nechá přestavět podle svých představ – Artstetten se stává oblíbeným rodinným sídlem pro arcivévodu, manželku Žofii z Hohenbergu a jejich děti – než se pár stane v roce 1914 v Sarajevu obětí atentátu. Od roku 1913 se Artstetten prezentuje v podobě, kterou známe dnes: po architektonické stránce půvabný zámek lemovaný sedmi charakteristickými věžemi. Díky svým majitelům, rodu Hohenbergů, tady zůstává historie stále živá.

Císařovy nové plány

Arcivévodu Františka Ferdinanda připomíná především „anglický park“ a také rodinná hrobka, která vznikla z jeho pověření v roce 1909. Ještě předtím nechává nadšený plavec arcivévoda Karel Ludvík zřídit „bazén“ vedle koupacího pavilonu. Arcivévoda se rovněž zasadil o vznik kaštanové aleje vysázené podle geomantických linií se dvěma kašnami, jež ještě dnes vyzařuje císařovu radost ze života.

Znovuobjevení starých příběhů

Návštěva muzea se odehrává ve znamení úzké hranice mezi štěstím a utrpením, životem a smrtí. Muzeum otevírá různorodý svět arcivévody Františka Ferdinanda - politického myslitele, reformátora, sběratele, ale především také člověka žijícího pro rodinu. Pro malé prince a princezny si maskot Artstettenu, kníže Teddy, vymyslel speciální prohlídku pro děti. Také dnešní vybavení barokního kostela spojeného v roce 1691 se zámkem pochází z velké části ze sbírek následníka trůnu. V pamětním roce 2018 vzniká v rámci projektu EU NETWORLD nově koncipovaná stálá výstava „Klíčovou dírkou: Dějiny vypravují! František Ferdinand a první světová válka.“ Tady teprve začneme mnoho věcí chápat správně.

Historický květinový pozdrav

Z rané doby zámeckého parku není známo nic bližšího, teprve s převzetím parku „květinovým císařem“ Františkem I. v roce 1823 vzniká přesnější dokumentace. Zámecký park dnes platí jako jeden z nejvýznamnějších historických parků Rakouska, a je proto zapsán na seznamu 56 objektů patřících pod zákon o spolkové památkové ochraně. Procházka s následným posezením v zámecké kavárně v historických salónech nebo na sluneční terase je korunou každé návštěvy zámku Artstetten!

Návštěvní doba

Muzeum a rodinná hrobka: denně 09.00-17.30, poslední vstup: 17.00
Přírodní zámecký park: denně 09.00-13.00, poslední vstup: 12.30
Zámecká kavárna: čtvrtek – neděle nebo svátky od 10.00
Komentované prohlídky po nahlášení předem.