Zámek Weitra

Z vrcholu věže až hluboko do sklepení: historie, (pivovarská) kultura a zážitek.

Vysoko nahoře na severozápadě Waldviertelu, poblíž hranic s Čechami, na nejvyšším bodě nejstaršího pivovarského města Rakouska trůní renesanční zámek Weitra, který v celé své nádheře přitahuje pohledy všech návštěvníků a omámí je svým kouzlem. Ať je to 800 let dlouhá historie, staré pivovarnické umění nebo pestrý program akcí: tady v příhraničí si vychutnáte mnohotvárnost bez hranic.

Úřednictvo se setkává s vysoko šlechtou

Zámek Weitra ukrývá historii tisíce let starou. V letech 1201 až 1208 nechává Hadmar II. z rodu Kuenringů, syn tehdejší přední rodiny ministeriálů Waldviertelu, založit hradní město. V území tzv. „Districtus Witrensis“ se soustředí vojenské, administrativní, soudní a církevní funkce a město slouží jako centrální trh a útočiště v období válek. Následně se Weitra stává jedním z největších a nejbohatších měst v tehdejším Waldviertelu. V roce 1581 přenechává habsburský císař Rudolf II. město a panství svobodnému pánu Wolfu Rumpfovi z Wiehlroßu, který nechá hrad přestavět podle plánů císařského stavebního mistra Pietra Ferrabosca. Ferrabosco, jenž postavil také Schallburg ve Vídni, promění staré hradby ve skvostný renesanční zámek. Po smrti Rumpfa zámek přechází do rukou hraběcího rodu Fürstenbergů a v jeho vlastnictví je dodnes. 

Baroko se setkává s renesancí

Požáry a války zanechaly na zámku viditelné stopy – svou dnešní podobu má tento skvostný symbol městečka Weitra teprve od 18. století. Zámek tvoří mohutná čtyřstěnná stavba, jejíž severní podélné straně dominuje věž. Čtyři barokní štíty a třípatrové arkády oživují nádvoří s renesanční kašnou. Ještě dnes si tady živě můžete představit korzující hradní dámy. Arkádové sloupy jsou zdobeny lvími hlavami, mušlemi a stylizovanými meči – symboly města Santiago de Compostela. Wolf Rumpf z Wiehlroßu byl velmistrem stejnojmenného rytířského řádu. Máte pocit, jakoby tady pořád ještě zněl zvuk mečů – fantastické!

Novodobé dějiny se setkávají s (pivovarnickým) uměním

Zámecké muzeum vás svými exponáty a uměleckými díly unese do bohaté historie z dob Kuenringů a Fürstenbergů. Současně nahlédnete do tajemství waldviertelského řemesla, historie regionálního hospodářství anebo do panského a občanského bydlení. Při výstupu na věž se vám otevře ohromující výhled sahající od městečka Weitra se středověkými městskými hradbami až daleko za hranice země. Demokratické fórum se stálou výstavou „Dějiště železná opona“ podává historický obraz bývalého území kolem hranic se zdůrazněním určitých úseků – výsledkem jednotlivých zastavení a popisu situací jsou velmi konkrétní dojmy o životě na jedné či druhé straně hranice. Lehčí a velmi zdravé občerstvení nabízí Pivovarnické muzeum ve sklepních prostorách zámku – společně s průřezem staleté kultury pivovarnictví. Na zámku Weitra probíhá ryzí kulturní život: známý festival ve Weitře, koncerty, čtení, divadelní představení, výstavy a workshopy pro dospělé a děti. Opona v arkádovém dvoře se otevírá – pro vaši návštěvu!

Návštěvní doba

1. květen až 31. říjen: denně 10.00 až 17.00 hod I úterý zavřeno
Prohlídky pro skupiny po nahlášení předem.