Farní kostel sv. Šimona a Judy Tadeáše

Kostel

Popis

Duchovní památka s dlouhou historií: Římskokatolický farní kostel stojí východně od hlavního náměstí waldviertelského tržního městečka Gars am Kamp. Památkově chráněný kostel je zasvěcen svatým Šimonovi a Jidáši Tadeášovi. Patří do děkanátu Horn diecéze Sankt Pölten.

První církevní zmínka o Garsu je doložena v roce 1282. V roce 1387 byla postavena kaple svatého Šimona a o více než 200 let později farní dvůr a tržní kostel. Po několika požárech byl kostel na počátku 18. století přestavěn - s použitím původních částí a se zachováním starého chóru. Dnešní farní kostel byl několikrát renovován zvenku i zevnitř. Dnes září v nové kráse: s velkolepou lodí pod sedlovou střechou, třípatrovou věží, zvony ze 14. a 16. století a varhanami postavenými koncem 70. let 20. století.

Místo a příjezd